BIJLAGEN

Bijlage V Overzicht subsidies

Bijlage V Overzicht subsidies

(x € 1.000)

Werkelijk
2021

Begroting 2021

Inkomensoverd overig waarderingssubsidie

300

301

Inkomensoverd maats activiteitensubsidie

25

27

Inkomensoverd subsidie prof instelling

1.144

1.178

Inkomensoverdr ondersteuningssubsidie

145

146

Inkomensoverdr eigen kracht

22

50

Totaal

1.637

1.701

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56