JAARREKENING

Overzicht Investeringen

Overzicht Investeringen

(x € 1.000)

2021
primair

2021
begroot na wijziging

2021
werkelijk

Restant

Voorb.woningbouw vm schoool Elckerlyc

0

30

10

20

Voorbereidingskrediet vm Poolster

0

30

7

23

Aanschaf meubilair en inrichting gemeent

22

18

1

17

eNIK (Elektronische Ned ID kaart)

0

10

0

10

Burostoelen gemeentehuis

70

0

0

0

Hardware werkplekken mobiele devices

220

0

0

0

Digitaal archiveren

0

51

14

37

Applicatie SGIV (Squit,RO,Regelhulp)

0

196

136

60

Zaak / DMS / Makelaar

217

217

130

87

Bestuur en ondersteuning

529

553

299

254

Omvormen jaagpad Molenweg tot fietspad

0

3

4

-1

Reconstructie Mauritsweg Stein

0

81

22

58

LED armaturen openbare verlichting

200

38

8

29

Vervangen lichtmasten

35

0

0

0

Reconstructie Molenweg Zuid

1.000

1.143

1.099

43

Verkeersmaatr veilige schoolomgeving

200

211

89

121

Aanpassen fietsroutenetwerk

0

144

131

12

Reconstructie Jurgenstraat

1.000

773

375

397

Aanhaking Centrumplan fase 3

0

-225

-251

27

Aanpak rotondes BPS

50

39

1

38

Gebiedsvisie Dorine Verschureplein

250

0

0

0

Opknappen bedrijventerrein Paalweg

240

282

282

0

Opknappen Beatrixplein

250

0

0

0

A2 route

0

149

135

14

Weg Elsloo naar Meers

470

513

428

85

Toegankelijkheid openbare ruimte

18

18

13

5

Komremmer Paalweg

83

0

0

0

Parkeerplaats veer Berg ad Maas

400

15

11

4

Verkeer vervoer en waterstaat

4.196

3.181

2.347

834

Fietsrouteplan rivierplan Maasvallei

0

18

0

18

Economie zaken

0

18

0

18

Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas

792

49

34

15

Renovatie Avonturijn Berg ad Maas-Instal

78

0

0

0

Onderwijs

870

49

34

15

Vervangen speelvoorzieningen

35

9

9

0

Mergelakker: clubhuis gebouw tennis

0

24

0

24

Hetjen & Mergelakker - armaturen

21

124

154

-30

Vervangen afrastering acco Molenpark

10

0

0

0

Hetjen veld 2 & 3 - inrichting

19

103

128

-25

Vervangen ballenvangers Hetjen veld C

21

0

0

0

Vervangen masten verl  Hetjen veld B C

35

0

0

0

Mergelakker veld A - renovatie

457

224

278

-54

Maatr microplastics Hetjen veld A

34

0

0

0

Hetjen veld 2 & 3 - renovatie

64

213

264

-51

Maatr duurzaamheid Hetjen veld B

33

0

0

0

Mergelakker veld B & C - renovatie

159

110

135

-26

Maatr duurzaamheid Mergelakker veld A

22

0

0

0

Hetjen - tribune beachvelden

36

12

11

0

Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers

36

20

20

0

Renovatie natuurgasveld Mergelakker veld

126

0

0

0

Mergelakker veld B & C - inrichting

22

39

49

-9

Masten veldverlichting mergelakker veld

18

0

0

0

Ballenvangers mergelakker veld C

11

0

0

0

Veldafrastering Mergelakker veld C

10

0

0

0

Maatr duurzaamheid Mergelakker veld C

42

0

0

0

Maaimachines

0

14

14

1

Sport, cultuur en recreatie

1.211

891

1.062

-171

Vervangen pompgemalen

170

170

154

16

Vervangen / renoveren riool

515

207

168

39

Duurzaamheidlening zonnepanelen

1.000

1.228

308

920

Afkoppelen riool Jurgenstraat

400

271

152

119

Volksgezondheid en milieu

2.085

1.876

782

1.094

Starterslening

0

220

126

93

Woonwagens inrichting

0

8

0

8

Woonwagens technische installaties

0

5

0

5

Woonwagens

0

38

0

38

Voorbereidingskrediet Bramert Noord

62

155

97

58

Proactieve grondaankopen

0

120

-16

137

Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel

13

-67

-67

0

Ruimtelijke ordening

74

479

140

339

Totaal

8.965

7.048

4.665

2.383

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56