BIJLAGEN

Bijlage III Formatie en salarissen

Bijlage III Formatie en salarissen

Omschrijving

 Werkelijk 2021 

Begroting na wijziging 2021

 FTE 

 pers. 

Bedrag

 FTE 

 pers. 

 Bedrag 

Ambtelijk apparaat

      126,93

        145

    9.972.577

135,64

        153

    9.889.359

Formatie Griffie/College en kosten Raad

          7,20

          30

    1.122.275

7,20

          30

1.121.308

Gewezen wethouders

             -  

            6

90.654

0,00

            7

96.770

Bovenformativiteit ambtelijk

          1,00

            1

118.243

1,00

            1

114.383

Stelposten personeel (via bestuursrapportage)

200.965

 Loonkosten formatie 

135,13

182

11.303.749

143,84

191

11.422.785

 Piek en ziekbudget 

    1.371.891

    1.379.521

 Totaal personeel en formatiemonitor 

  12.675.640

  12.802.306

 

Toelichting:
Ambtelijke loonkosten

De kosten van de vaste formatie ambtelijk personeel zijn € 109.000 lager dan geraamd. Dit is onder meer veroorzaakt door tijdelijk niet ingevulde vacatures, inpassingsvoordelen nieuwe medewerkers, kortingen ouderschapsverlof en/of kortingen langdurig ziek.

Bestuurlijke kosten 
De kosten van de gewezen wethouders zijn € 6.000 lager dan de geraamde uitgaven mede als gevolg van uitstroom 1 gepensioneerde.

Piek en Ziek budget

De werkelijke uitgaven voor de inhuur van het budget Piek en Ziek (na bijraming via de bestuursrapportage 2021) lager dan de aanvankelijk geraamde uitgaven. In 2021 is € 7.630 minder besteed aan inhuur dan er vooraf is gecalculeerd.

Ambtelijke formatie
De ambtelijke formatie (inclusief 2 fte van de Griffie en 1 fte bovenformatief) komt einde jaar 2021 uit op 138,64.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56