Economie

Wat heeft het gekost ?

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

Economie

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

(x € 1.000)

2021

2021

2021

Lasten

1.015

1.137

844

Baten

281

270

299

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-735

-868

-545

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56