Onderwijs

Wat heeft het gekost ?

Wat heeft het gekost ?

Baten en lasten

Onderwijs

Werkelijk

Begroting na wijziging

Primaire begroting

(x € 1.000)

2021

2021

2021

Lasten

3.133

2.904

2.928

Baten

598

506

470

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-2.535

-2.397

-2.458

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56