Toelichting op het overzicht investeringen

Aanschaf meubilair en inrichting gemeentehuis

Aanschaf meubilair en inrichting gemeentehuis

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

18

1

17

In verband met corona hebben in 2021 geen vervangingen plaatsgevonden. In 2022 zal een nieuwe inventarisatie plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56