Toelichting op het overzicht investeringen

Zaak / DMS / Makelaar

Zaak / DMS / Makelaar

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

217

130

87

De aanbesteding voor deze systemen zijn in 2021 afgerond en er is gestart met de implementatie van de nieuwe systemen. De geplande doorlooptijd van de implementatie overschrijdt de jaargrens, en wordt in 2022 verder uitgevoerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56