Toelichting op het overzicht investeringen

Applicatie SGIV

Applicatie SGIV

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

196

136

60

In 2021 is gestart met de implementatie van de nieuwe applicatie voor de omgevingswet. De geplande doorlooptijd van dit project overschrijdt de jaargrens, en wordt in 2022 verder uitgevoerd en afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56