Toelichting op het overzicht investeringen

Digitaal archiveren

Digitaal archiveren

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

51

14

37

Restantbedrag is doorgeschoven naar 2022. De geplande doorlooptijd van dit project overschrijdt de jaargrens en wordt in 2022 verder uitgevoerd

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56