Toelichting op het overzicht investeringen

Verkeersmaatr. veilige schoolomgeving

Verkeersmaatregelen veilige schoolomgeving

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

211

89

122

Dit investeringsbudget wordt ingezet voor uitvoering korte termijn maatregelen komende vanuit de verkeersarrangementen en voor de aanpak van acute verkeersmaatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid. In 2021 zijn onder andere in de Mauritslaan in Urmond diverse aanpassingen op de school thuis route uitgevoerd. Ook zijn langs de Nieuwe Postbaan en Heidekampweg route borden voor het vrachtverkeer geplaatst ter ontlasting van de kern Urmond.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56