Toelichting op het overzicht investeringen

Reconstructie Molenweg Zuid

Reconstructie Molenweg Zuid

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

1.143

1.099

44

De reconstructie van de Molenweg Zuid is in 2021 uitgevoerd. De weg is verkeersveiliger ingericht. Het project is in 2021 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56