Toelichting op het overzicht investeringen

Aanpassen fietsroutenetwerk

Aanpassen fietsroutenetwerk

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

144

131

13

In 2021 is in regionaal verband gewerkt aan een provinciaal fietsroutenetwerk. De resultaten hiervan worden in 2022 verwacht. Belangrijk onderdeel is de snelfietsroute Maastricht-Chemelot die door de gemeente Stein loopt.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56