Toelichting op het overzicht investeringen

Aanhaking centrum plan fase 3

Aanhaking centrumplan fase 3

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

-225

-251

26

Het project is in 2021 afgesloten.
Alle deelprojecten waaronder o.a. de aanhaking van Oud-Stein in de Valderstraat, de aansluiting van de Haalbrugskensweg, de Dross. J van Kesselstraat en de realisatie van het nieuwe Carillon zijn gereed. Het restant investeringsbudget valt vrij.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56