Toelichting op het overzicht investeringen

Vervangen pompgemalen

Vervangen pompgemalen

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

170

154

16

Het onderhoud en beheer van de pompgemalen wordt door WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) uitgevoerd. WBL heeft aangegeven dat van de meeste pompgemalen de elektromechanische installaties en pompen technisch en economisch zijn afgeschreven. Ook dienen de diverse telemetriesystemen aangepast te worden. Telemetrie is in feite de gemaalbesturing en communicatiemodule. De pompen kunnen hiermee “op afstand” gecontroleerd en aangestuurd worden. De telemetrie is van groot belang voor het waarborgen van de afvoer en het voorkomen van overlast. De komende jaren wordt jaarlijks een deel van de pompen en elektromechanische gedeelte vervangen. In 2021 is hiermee gestart en circa € 155.000 geïnvesteerd.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56