Toelichting op het overzicht investeringen

Vervangen/renoveren riool

Vervangen / renoveren riool

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

207

168

39

Uit  het beoordelen van de rioolinspecties bleek dat diverse riolen binnen de gemeente Stein aan vervanging toe zijn. Aan de te vervangen riolen is een prioritering toegekend en hieruit volgde dat in 2021 met name enkele riolen gerelined moesten worden. Relinen is het inbrengen van een kunststof kous in de rioolbuis waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. Het betreft het riool gelegen in het Beatrixplein-Obbichterstraat, het overstortriool aan de Veerweg te Berg aan de Maas en het riool in Vaartstraat te Stein.  

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56