Toelichting op het overzicht investeringen

Afkoppelen riool Jurgenstraat

Afkoppelen riool Jurgenstraat

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

271

152

119

Fase 1 van het project reconstructie van de Jurgensstraat en het afkoppelen van het riool is in 2021 opgepakt. Dit project loopt door tot in het voorjaar 2022. Binnen dit project is een infiltratieriool aangebracht. De openbare ruimte wordt hiermee volledig afgekoppeld. De inwoners kunnen ook op dit infiltratieriool hun regenwaterafvoer aansluiten.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56