Toelichting op het overzicht investeringen

Duurzaamheidslening zonnepanelen

Duurzaamheidslening zonnepanelen

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

1.228

308

920

In 2021 is het Zonnepanelenproject gecontinueerd. Middels het project zijn in 2021 40 woningen voorzien van zonnepanelen en voor € 307.955 Duurzaamheidsleningen verstrekt.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56