Toelichting op het overzicht investeringen

Voorbereidingskrediet Bramert Noord

Voorbereidingskrediet Bramert-Noord

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

155

97

58

Het stedenbouwkundig plan voor de 50 woningen in Bramert Noord is met betrokken omwonenden verder uitgewerkt. In 2021 zijn alle onderzoeken m.b.t. de bestemmingsplanprocedure uitgevoerd en zijn de bijbehorende documenten opgesteld. De procedure start formeel Q1 2022. Er is in 2021 een grondexploitatie opgesteld. Vaststelling hiervan volgt in 2022 bij vaststelling van het bestemmingsplan.
Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56