Toelichting op het overzicht investeringen

Proactieve grondaankopen

Proactieve grondaankopen

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

120

-16

136

Door de verkoop aan Rijkswaterstaat is een gedeelte van de boekwaarde van de verworven gronden Randweg vrijgevallen. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget Strategische, proactieve verwerving. Zie ook Paragraaf Grondbeleid.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56