Toelichting op het overzicht investeringen

Starterslening

Startersleningen

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

220

126

94

In 2021 is als gevolg van de forse toename van het aantal verstrekte leningen en een verhoging van het maximale leenbedrag het budget voor de Starterslening verhoogd.
In 2021 zijn 15 Startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 505.574; het aandeel voor de gemeente hierin bedraagt € 126.393,50.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56