Toelichting op het overzicht investeringen

Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel

Voorbereidingskrediet woningbouw Meerdel

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

-67

-67

-

De in de afgelopen jaren gemaakte voorbereidingskosten voor de woningbouwontwikkeling'Samen bouwen Meerdel' zijn in 2021 ingebracht in de door uw Raad vastgesteld bouwgrondexploitatie.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56