Toelichting op het overzicht investeringen

Renovatie kunstgras- en natuurgrasvelden Mergeakker

Renovatie kunstgras en natuurgrasvelden Mergelakker

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

Mergelakker veld A - renovatie

224

278

-54

Mergelakker veld B & C - renovatie

110

135

-25

Mergelakker veld B & C - inrichting

39

49

-10

Mergelakker clubhuis

24

-

24

Door de zeer slechte weersomstandigheden is het niet gelukt het hele project op te leveren in 2021. De geplande doorlooptijd van bovengenoemde deelprojecten overschrijdt de jaargrens. De nadelige saldi 2021 worden verrekend met de voor 2022 beschikbaar gestelde investeringsbudgetten.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56