Toelichting op het overzicht investeringen

Renovatie kunstgras- en natuurgrasvelden ’t Hetjen’

Renovatie kunstgras en natuurgrasvelden 't Hetjen

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

Hetjen veld 2 & 3 - inrichting

103

128

-25

Hetjen veld 2 & 3 - renovatie

213

264

-51

Hetjen & Mergelakker - robotmaaiers

20

20

-

Hetjen - tribune beachvelden

12

11

1

Hetjen & Mergelakker - armaturen

124

154

-30

Door de zeer slechte weersomstandigheden is het niet gelukt het hele project op te leveren in 2021. De geplande doorlooptijd van bovengenoemde deelprojecten overschrijdt de jaargrens. De nadelige saldi 2021 worden verrekend met de voor 2022 beschikbaar gestelde investeringsbudgetten.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56