Toelichting op het overzicht investeringen

Opknappen bedrijventerrein Paalweg

Opknappen bedrijventerrein Paalweg

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

282

282

-

Parallel aan de reconstructie van de Molenweg Zuid is ook het wegennet op het bedrijventerrein Paalweg gereconstrueerd en de openbare ruimte ter plaatse verbeterd.

Het project is in 2021 afgesloten.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56