Toelichting op het overzicht investeringen

A2 route

A2 route

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

149

135

14

Project is in 2020 afgerond. Begin 2021 hebben nog enkele kleinschalige aanpassingen plaatsgevonden. Het project is in 2021 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56