Toelichting op het overzicht investeringen

Reconstructie Mauritsweg Stein

Reconstructie Mauritsweg Stein

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

81

22

59

De reconstructie Mauritsweg fase 2 is begin 2021 afgerond. Eind 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Op basis van de evaluatie worden in 2022 nog een aantal aanpassingen uitgevoerd.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56