Toelichting op het overzicht investeringen

LED armaturen openbare verlichting

LED armaturen openbare verlichting

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

38

8

30

In 2021 hebben geen grootschalige vervangingen van armaturen plaatsgevonden. In 2021 is het beheer van Openbare verlichting aanbesteed. Onderdeel van dit beheer is het opstellen van een nieuwe beleidsplan waarin het nieuwe vervangingsschema van armaturen wordt opgenomen.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56