Toelichting op het overzicht investeringen

Reconstructie Jurgenstraat

Reconstructie Jurgenstraat

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

773

375

398

De Jurgensstraat is één van de straten die in het verkeersarrangement is aangewezen om her in te richten om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Met deze herinrichting willen wij naast het vergroten van de verkeersveiligheid ook andere knelpunten in de openbare ruimte oplossen. Fase 1 van de Jurgensstraat is in 2021 opgepakt. Dit project loopt door tot in het voorjaar 2022. Het nieuwe ontwerp is samen met de bewoners opgepakt waarbij is getracht zoveel mogelijk parkeerplaatsen te creëren en de bestaand bomenstructuur zoveel mogelijk te handhaven.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56