Toelichting op het overzicht investeringen

Toegankelijkheid openbare ruimte

Toegankelijkheid openbare ruimte

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

18

13

5

Het investeringsbudget Toegankelijkheid openbare ruimte is bedoeld voor de uitvoering van kleine maatregelen en aanpassingen in de openbare ruimte ter verbetering van de bereikbaarheid voor mindervaliden. In 2021 zij diverse trottoirverlagingen uitgevoerd en zijn gidslijnen voor slechtzienden aangebracht.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56