Toelichting op het overzicht investeringen

Parkeerplaats veer Berg ad maas

Parkeerplaats veer Berg aan de Maas

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

15

11

4

In het kader van de toeristische uitvoeringsagenda is gewerkt aan het project om de parkeerplaats nabij het veerpont in Berg aan de Maas her in te richten. Deze gebiedsontwikkeling maakt onderdeel uit van een aantal toeristische parkeerplaatsen die we willen verbeteren en beslaat ook de doelstelling om de entrees van de gemeente Stein aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen. Een eerste ontwerp is door middel van een enquête getoetst bij de omgeving. Het creëren van draagvlak voor deze ontwikkeling, en het zorgvuldig doorlopen van dit proces heeft ervoor gezorgd dat naar aanleiding van de opmerkingen het ontwerp is aangepast en in december 2021 nogmaals is gepresenteerd. De opdracht voor het bestek is inmiddels gegeven en de uitvoering is voorzien medio 2022.

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56