Toelichting op het overzicht investeringen

Weg Elsloo naar Meers

Weg Elsloo naar Meers

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

513

428

85

De weg van Elsloo naar Meers is in 2021 gereconstrueerd. De weg is hierbij iets verbreed zodat passeren mogelijk is.

Het project is in 2021 afgesloten. Het restant investeringsbudget valt vrij.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56