Toelichting op het overzicht investeringen

Fietsrouteplan rivierpark Maasvallei

Fietsrouteplan rivierpark Maasvallei

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

18

-

18

In samenwerking met Consortium Grensmaas, werken de gemeenten in het Rivierpark Maasvallei het fietsroutenetwerk uit. De realisatie van de fietspaden is gekoppeld aan de werkzaamheden die plaatsvinden in het rivierpark Maasvallei. In 2021 is een raming voor het traject Meers, Maasband, Urmond opgesteld.  

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. Het restant van het investeringsbudget schuift door naar 2022.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56