Toelichting op het overzicht investeringen

Renovatie Avonturijn Berg ad Maas

Renovatie Avonturijn Berg aan de Maas

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

49

34

15

Op 24 september 2020 heeft de raad ingestemd met de realisatie van scenario 1, zoals uitgewerkt in het eindrapport over het verdiepingsonderzoek naar de verbouwing. Gelijktijdig is hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 878.911 (incl. BTW). Daarna zijn de voorbereidingen gestart voor de aanbestedingsprocedure in verband met de architectenselectie. De planning voorzag erin dat de stukken (definitief ontwerp en bestek) begin juli 2021 beschikbaar zouden zijn. Op enig moment hebben we moeten constateren dat het architectenbureau meer tijd nodig had om, samen met de partijen, tot een gedragen plan te komen. Met onze raadsinformatiebrief van 1 juli 2021 hebben wij u hiervan in kennis gesteld.  

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56