Toelichting op het overzicht investeringen

Vervangen speelvoorzieningen

Vervangen speelvoorzieningen

begr.
2021

rek.
2021

saldo
2021

9

9

-

De geplande doorlooptijd van het project overschrijdt de jaargrens. De in 2021 geplande vervangingen zijn binnen de financiële kaders afgerond.

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2022 08:31:07 met de export van 06/08/2022 07:00:56